1 / 2
2 / 2

Tuyển sinh nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng hệ Chính quy năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào July 1, 2010 lúc 8:46 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tuyển sinh nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng hệ Chính quy năm 2010 như sau:

THÔNG TIN
Tuyển sinh nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng hệ Chính quy năm 2010
Tại Học viện cơ sở TP. Hồ Chí Minh

(Thông tin dùng cho Tư vấn tuyển sinh trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy)

I. Ngành xét tuyển NV2:

TT Ngành Mã ngành Mức học phí
Trình độ Đại học
1. Điện tử Viễn thông 101 720.000đ/tháng
(1 năm đóng 10 tháng)
2. Điện, Điện tử 102
3. Công nghệ thông tin 104
4. Quản trị kinh doanh 401
5. Kế toán 402
Trình độ Cao đẳng
1. Điện tử Viễn thông C65 512.000đ/tháng
(1 năm đóng 10 tháng)
2. Công nghệ thông tin C66
3. Quản trị kinh doanh C67

II. Địa chỉ liên hệ
Hội đồng tuyển sinh – Học viện Công nghệ BC-VT – cơ sở Tp.Hồ Chí Minh (BVS):
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38297220. Fax: (08)38295092
Website: http://hcm.ptit.edu.vn