1 / 2
2 / 2

Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2011

Đại học - Cao đẳng — vào February 25, 2011 lúc 2:31 pm

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2011 tại khu vực phía Nam như sau:

Thông tin tuyển sinh
Chính sách ưu tiên
Đề cương ôn tập Toán, Lý, Hóa