1 / 2
2 / 2

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011

Đại học - Cao đẳng — vào February 22, 2011 lúc 7:29 am

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011 của Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn năm 2009 và 2010 dưới đây.

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011 của Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ
Học viện Công nghệ Bưu Chính viễn thông
11 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đao Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 7220
Fax: (08) 3910 5510