1 / 2
2 / 2

TKB bổ sung kiến thức và ôn tập hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1 – 2011 (dự kiến)

Đại học - Cao đẳng — vào March 7, 2011 lúc 9:11 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh kế hoạch và thời khóa biểu học bổ sung kiến thức và thời khóa biểu ôn tập (dự kiến) hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1 – 2011.
Kế hoạch ôn tập liên thông CĐ – ĐH
Thời khóa biểu ôn tập luyện thi liên thông
TKB bổ sung kiến thức – Liên thông – Đợt 1 – 2011 – Ngành CNTT
TKB bổ sung kiến thức – Liên thông – Đợt 1 – 2011 – Ngành DTVT
TKB bổ sung kiến thức – Liên thông – Đợt 1 – 2011 – Ngành QTKD