1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2012

Đại học - Cao đẳng — vào February 17, 2012 lúc 1:51 pm

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học – Cao đẳng chính quy (dự kiến) tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2012:   850

Tên trường. 

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

 

Tổng chỉ tiêu

Điểm chuẩn năm 2011
Các ngành đào tạo đại học: BVS 650
– Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 A, A1 15,0
– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 A, A1 14,0
– Công nghệ thông tin D480201 A, A1 15,0
– Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 14,0
– Kế toán D340301 A, A1, D1 14,0
Các ngành đào tạo cao đẳng: BVS 200
– Kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 A, A1 10,0
– Công nghệ thông tin C480201 A, A1 10,0
– Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 10,0
– Kế toán C340301 A, A1, D1 10,0

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh:

–  Hệ Đại học

+ Học viện tổ chức thi khối A và A1, ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT;

+ Học viện không tổ chức thi khối D1, mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của những thí sinh dự thi khối D1 ở các trường đại học trong cả nước (có nguyện vọng 1 vào học tại Học viện), theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.

–  Hệ Cao đẳng

+  Học viện không tổ chức thi, mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1 và D1, theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh.

Các thí sinh có thể xem thêm thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2012 tại đây

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận tuyển sinh: (08) 38297220;

Website: www.ptithcm.edu.vn; www.ptit.edu.vn.

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn