1 / 2
2 / 2

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và tỉ lệ ‘chọi’ hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2012

Đại học - Cao đẳng, Thông tin tham khảo — vào February 5, 2013 lúc 4:08 pm

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu trường
BVS

Địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.        Điện thoại: (08) 38295258

Cơ sở Đào tạo tại Quận 9: Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM

Bộ phận tuyển sinh: (08) 38297220;  Fax: (08) 39105510

Website: www.ptithcm.edu.vn; Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

Để có thêm thông tin về cơ hội khi dự thi NV1 vào Học viện Cơ sở, các thí sinh có thể tham khảo số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và tỉ lệ ‘chọi’ năm 2011 và 2012 tại đây