1 / 2
2 / 2

Thông báo trúng tuyển và triệu tập nhập học hệ ĐH hình thức giáo dục từ xa đợt 4-2012

Đại học - Cao đẳng — vào January 24, 2013 lúc 3:52 pm

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch tập trung học kỳ 1 khóa 8.2 tại TP.HCM

 

I/ Kế hoạch phân lớp sinh viên:   

1/ Hệ 5 năm:

Ngành

Số lượng

sinh viên

Đối tượng

sinh viên

Số lớp học phần

Đợt tập trung kỳ I

ĐTVT

17

Bằng PTTH – THCN;

CĐ/ĐH không cùng chuyên ngành,

nhóm ngành

1

28/01/2013-

30/01/2013

CNTT

12

1

QTKD

29

1

TỔNG CỘNG

58

 

3

II/ Kế hoạch khai giảng, học tập:

1>. Địa điểm học tập: Tất cả sinh viên đăng ký học tại Học viện Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh.

2>. Nội dung thực hiện trong kỳ tập trung học kỳ chính thứ nhất:

_ Ngày 28/01/2013 : làm thủ tục nhập học

+ Nộp học phí.

+ Đăng ký nhập học.

+ Nhận: Lịch hướng dẫn học tập, Tài liệu học tập.

_ Chiều ngày 28/01/2013: Sinh hoạt lớp, học Quy chế/Quy định & nghe hướng dẫn đầu khóa(16h00’).

_ Từ ngày 28- 30/01/2013: sinh viên dự hướng dẫn học tập đầu kỳ (5 môn/lớp).

III/ Học phí & lệ phí học kỳ I:

3.1.   Ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin hệ 5 năm:

 

TT

Môn học

Số TC

Đơn giá học phí

(đ/tc)

Học phí (đ)

Nhập môn Internet và E-learning

2

100.000

200.000

Những nguyên lý CB CN Mác – Lênin 1

2

100.000

200.000

Giải tích 1

3

100.000

300.000

Tin học đại cương

4

100.000

400.000

Tiếng anh 1

4

100.000

400.000

Đĩa CD

1 đĩa

25.000

25.000

Tổng cộng :

15

1.525.000

 

3.2.   Ngành Quản trị kinh doanh hệ 5 năm:

 

TT

Môn học

Số TC

Đơn giá học phí

(đ/tc)

Học phí (đ)

Nhập môn Internet và E-learning

2

100.000

200.000

Những nguyên lý CB CN Mác – Lênin 1

2

        100.000

200.000

Tiếng anh 1

4

          100.000

  400.000

Toán cao cấp 1

2

          100.000

   200.000

Tin học đại cương

4

100.000

   400.000

Đĩa CD

1 đĩa

          25.000

     25.000

Tổng cộng :

14

 

1.425.000