1 / 2
2 / 2

Thông báo phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Đại học - Cao đẳng — vào December 9, 2010 lúc 9:00 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh về việc phúc khảo kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010.


Download mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010 tại đây