1 / 2
2 / 2

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ chính quy năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào April 13, 2012 lúc 10:20 am

THÔNG BÁO

V/V: Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012

Nộp trực tiếp tại Học viện cơ sở (Mã đơn vị ĐKDT: 99)

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Thông báo số 226/TB-HV ngày 09/04/2011 của Giám đốc Học viện về việc kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 nộp trực tiếp tại Học viện (Mã đơn vị ĐKDT: 99);

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Học viện cơ sở) thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 nộp trực tiếp tại Học viện cơ sở (mã 99) như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 17/04/2012 đến 17h00’ ngày 23/04/2012

2. Phương thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh trực tiếp tại Học viện cơ sở (không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện)

3. Lệ phí tuyển sinh (theo quy định của Bộ GD&ĐT): 80,000 đồng/ hồ sơ.

Trong đó:     – Lệ phí đăng ký dự thi: 50,000 đồng/thí sinh/hồ sơ

– Lệ phí dự thi: 30,000 đồng/thí sinh/hồ sơ

4. Thời gian trả Giấy báo dự thi cho các thí sinh nộp hồ sơ mã 99:

Từ ngày 01/6/2012 đến ngày 08/6/2012

5. Địa điểm nhận hồ sơ và trả Giấy báo dự thi: (mã trường BVS)

Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 – 38297220; Fax: 08 – 39105510

Hoặc xem thông tin chi tiết trên Website Học viện cơ sở: www. ptithcm.edu.vn/tuyensinh