1 / 2
2 / 2

Thông báo lịch thi tuyển sinh Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1 – 2011

Đại học - Cao đẳng — vào April 18, 2011 lúc 1:05 pm

Thực hiện Thông báo số 243/TB-HV ngày 07/04/2011 của Giám đốc Học viện về việc thời gian tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2011; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo:
Kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Đợt 1 năm 2011 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào các ngày 27 và 28/05/2011.

Cụ thể:
1. 8h30’ ngày 27/05/2011 thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục trước khi dự thi.
2. Từ 6h30’ ngày 28/05/2011, thi môn Cơ bản. Cụ thể:
– Ngành Kỹ thuật điện tử Viễn thông: Môn Kỹ thuật mạch điện tử
– Ngành Công nghệ Thông tin: Môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
– Ngành Quản trị Kinh doanh: Môn Kinh tế vi mô
3. 13h30’ ngày 28/05/2011, thi môn Cơ sở. Cụ thể:
– Ngành Kỹ thuật điện tử Viễn thông: Môn Kỹ thuật ghép kênh
– Ngành Công nghệ Thông tin: Môn Kỹ thuật lập trình
– Ngành Quản trị Kinh doanh: Môn Quản trị doanh nghiệp.

Tải về thông báo chi tiết.