1 / 2
2 / 2

Thông báo đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH năm 2011

Đại học - Cao đẳng — vào April 14, 2011 lúc 9:41 am

Theo thông báo 63/TB-ĐT & KHCN-HVCS ngày 23/02/2011, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Tp. HCM sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2011 vào tháng 4 năm 2011. Tuy nhiên, số lượng thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2011 quá ít, không đủ để tổ chức thi tuyển trong tháng 4/2011, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. HCM sẽ lùi thời gian tổ chức thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2011.
Tải về thông báo