1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào September 11, 2012 lúc 4:58 pm

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/9/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Học viện như sau:

1. Cơ sở phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3)

Ghi chú

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

– Điện tử, truyền thông

D520207

17,0

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

– Điện, điện tử

D510301

16,0

– Công nghệ thông tin

D480201

17,5

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

17,0

18,5

– Quản trị kinh doanh

D340101

17,0

19,0

– Kế toán

D340301

17,5

20,0

Cao đẳng

– Điện tử truyền thông

C510302

11,5

– Công nghệ thông tin

C480201

13,0

– Quản trị kinh doanh

C340101

12,0

14,0

– Kế toán

C340301

12,5

14,0

2. Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3)

Ghi chú

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

– Điện tử, truyền thông

D520207

14,0

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

– Điện, điện tử

D510301

13,5

– Công nghệ thông tin

D480201

14,0

– Quản trị kinh doanh

D340101

15,5

17,0

– Kế toán

D340301

15,5

17,0

Cao đẳng

– Điện tử truyền thông

C510302

11,0

– Công nghệ thông tin

C480201

11,0

– Quản trị kinh doanh

C340101

12,0

13,0

– Kế toán

C340301

12,0

13,0

 DANH SÁCH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG KHÔNG HỢP LỆ

– Học viện gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ liên hệ ghi trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
– Thời gian nhập học: ngày 18/09/2012 (sáng từ 7h30′, chiều từ 13h30′)
– Các trường hợp đã trúng tuyển (theo điểm trúng tuyển nêu trên) đến ngày 17/9/2012 chưa nhận được Giấy báo nhập học sẽ được Học viện hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy báo nhập học khi đến trường làm thủ tục nhập học trong ngày 18/9/2012.

Thí sinh có thể tham khảo thủ tục nhập học sau đây:

Hệ Cao đẳng

Hệ Đại học