1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào August 8, 2012 lúc 6:51 pm

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 08/8/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Học viện như sau:

Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

(Khối thi A, A1, D1)

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo
Khối A, A1 Khối D1
Đại học – Điện tử, truyền thông D520207 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên
– Điện, điện tử D510301 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên
– Công nghệ thông tin D480201 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên
– Quản trị kinh doanh D340101 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên Từ 14,0 trở lên
– Kế toán D340301 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên Từ 14,0 trở lên
Cao đẳng – Điện tử truyền thông C510302   Từ 10,0 trở lên
– Công nghệ thông tin C480201 Từ 10,0 trở lên
– Quản trị kinh doanh C340101 Từ 10,0 trở lên Từ 10,5 trở lên
– Kế toán C340301 Từ 10,0 trở lên Từ 10,5 trở lên

Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).