1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ chính quy 2011

Đại học - Cao đẳng — vào August 29, 2011 lúc 3:39 pm

Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2011 là: không thay đổi so với điểm trước phúc khảo.