1 / 2
2 / 2

Thông báo Danh sách thí sinh tuyển thẳng và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Đại học - Cao đẳng, Thông báo — vào August 29, 2013 lúc 3:13 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh xin thông

báo danh sách thí sinh tuyển thẳng và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

Danh sách thí sinh được tuyển thẳng

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (file 1-Khối A,A1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (file 2-Khối D1)