1 / 2
2 / 2

Thông báo cho các thí sinh đăng ký dự thi hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH ngành QTKD

Đại học - Cao đẳng — vào May 10, 2011 lúc 3:48 pm

THÔNG BÁO

Gởi: Các thí sinh đăng ký dự thi
ngành Quản trị Kinh doanh,
hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học
đủ điều kiện dự thi đợt 1 năm 2011.

 

Căn cứ vào kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học của các thí sinh;

Hội đồng tuyển sinh Học viện Cơ sở thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ liên thông, ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) được biết như sau:

1/ Số lượng thí sinh ngành QTKD đủ điều kiện dự thi đợt 1 năm 2011 là: 32 (ba mươi hai) thí sinh.

2/ Do số lượng thí sinh quá ít, Hội đồng Tuyển sinh Học viện Cơ sở quyết định chuyển 32 thí sinh ngành QTKD sang dự thi đợt 2/2011 (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2011).

3/ Nếu thí sinh nào không thể dự thi vào đợt 2/2011 sẽ được hoàn trả hồ sơ và lệ thí đăng ký dự thi (thời gian giải quyết: từ 16 – 20/05/2011).

4/ Mọi thắc mắc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Học viện Cơ sở để giải quyết.

Đề nghị các thí sinh dự thi ngành Quản trị Kinh doanh, hệ liên thông thực hiện nghiêm túc thông báo này.