1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu và hướng dẫn thủ tục nhập học hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào October 24, 2012 lúc 4:49 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012 thời khóa biểu (xem tại đây) và hướng dẫn thủ tục nhập học (xem tại đây)