1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu ôn tập kiến thức hệ Liên thông đợt 2 năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào September 24, 2010 lúc 8:53 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo kết thời khóa biểu ôn tập kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010…