1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu Ôn tập hệ Đại học hình thức VLVH đợt 1 – 2012 (update)

Đại học - Cao đẳng — vào May 28, 2012 lúc 11:06 am

Học viện Công nghệ Bưu chinh Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi hệ Đại học hình thức VLVH đợt 1 – 2012 Thời khóa biểu Ôn tập (dự kiến) như sau:

Xem thời khóa biểu ôn tập (update 12.06.2012)