1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu BSKT hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH 2012

Đại học - Cao đẳng — vào July 13, 2012 lúc 10:41 am

Học viện Công nghệ Bưu chinh Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức (lớp BSKT thứ 2) ngành ĐTVT và lớp BSKT ngành Quản trị kinh doanh như sau:

– TKB lớp BSKT thứ 2 ngành Điện tử Viễn thông

– TKB lớp BSKT ngành Quản trị kinh doanh