1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2011

Đại học - Cao đẳng — vào August 22, 2011 lúc 5:46 pm

Phòng Đào tạo và KHCN – Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu Bổ sung kiến thức như sau:

Update 10h – 09/09/2011: Ngành ĐTVT

TKB Ngành ĐTVT: Lịch học của lớp ĐTVT vẫn như bên dưới.


Tải về Thời khóa biểu BSKT ngành ĐTVT (cập nhật 10h -09/09/2011-thay đổi lịch thi)

 

Ngành CNTT:


Tải về Thời khóa biểu BSKT ngành CNTT (cập nhật 10h -10/09/2011)

 

Ngành QTKD:


Tải về Thời khóa biểu BSKT ngành QTKD (cập nhật 15h’ -07/09/2011)