1 / 2
2 / 2

Lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào August 21, 2012 lúc 2:21 pm
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ được tổ chức vào các ngày 29 và 30/9/2012. Cụ thể:
1)    Ngày 29/9/2012 thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi.
2)    Ngày 30/9/2012: Thi môn Cơ sở và môn Chuyên môn

•    Môn Cơ sở:

–    Ngành Kỹ thuật điện tử Viễn thông: Môn Kỹ thuật mạch điện tử
–    Ngành Công nghệ thông tin: Môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
–    Ngành Quản trị kinh doanh: Môn Kinh tế vi mô

•    Môn Chuyên môn:

–    Ngành Kỹ thuật điện tử Viễn thông: Môn Kỹ thuật ghép kênh
–    Ngành Công nghệ thông tin: Môn Kỹ thuật lập trình
–    Ngành Quản trị kinh doanh: Môn Quản trị doanh nghiệp