1 / 2
2 / 2

Lịch thi liên thông Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2011

Đại học - Cao đẳng — vào October 11, 2011 lúc 9:31 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo lịch thi liên thông cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2011:

 

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2011


THỜI GIAN

SÁNG

CHIỀU

HIỆU LỆNH TRỐNG

Ngày 28/10/2011 08h30’: Họp Ban coi thi (tại phòng Ban Chỉ đạo) 

09h00’:Làm thủ tục dự thi tại phòng thi

Ngày 29/10/2011 THI MÔN CƠ SỞ 

– Kỹ thuật mạch điện tử

– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Kinh tế vi mô

THI MÔN CHUYÊN MÔN 

– Kỹ thuật ghép kênh

– Kỹ thuật lập trình

– Quản trị doanh nghiệp

Ngày 30/10/2011 Dự phòng
Cán bộ coi thi bốc thăm nhận phòng thi 6h30’ 13h30’
Cán bộ coi thi ghi số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi 6h45’ 13h45’ 3 hồi dài
CBCT số 1 đi nhận đề thi tại Ban chỉ đạo 6h55’ 13h55’ 3 tiếng
CBCT bóc đề phát cho thí sinh 7h05’ 14h05’ 9 tiếng
Giờ thi bắt đầu 7h15’ 14h15’ 1 hồi 3 tiếng
Còn 15 phút nữa là hết giờ thi 10h00’ 17h00’ 3 tiếng
Giờ thi kết thúc 10h15’ 17h15’ 3 hồi dài