1 / 2
2 / 2

Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1 năm 2011

Đại học - Cao đẳng — vào July 28, 2011 lúc 11:11 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2011:

Điểm thi của tất cả các thí sinh tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đều không thay đổi so với kết quả trước khi chấm phúc khảo.

 

Tải về thông báo kết quả thi phúc khảo