1 / 2
2 / 2

Dự kiến kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2013

Đại học - Cao đẳng, Liên thông, Thông báo, Từ xa, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm — vào February 27, 2013 lúc 1:02 pm
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2013

TT

Trình độ đào tạo, ngành và phương thức đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu 2013

Thời gian và hình thức tuyển sinh

Tổng cộng

Hà Nội
(BVH)

Tp. HCM
(BVS)

A.

Đào tạo chính quy

 

4,940

1.

Đào tạo sau đại học

 

390

1.1

Tiến sĩ

10

10

0

– Xét tuyển 02 đợt/năm
– Đợt 1: tháng 4/2013
– Đợt 2: tháng 9/2013

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

62520208

 

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

62520203

 

Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

62520214

 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

62480104

 

1.2

Thạc sĩ

380

280

100

– Thi tuyển sinh 02 đợt/năm
– Đợt 1: tháng 4/2013
– Đợt 2: tháng 9/2013

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

60520208

 

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

60520203

 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

60480104

 

Chuyên ngành Khoa học máy tính

60480101

 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

60340102

 

2.

Đại học, cao đẳng chính quy

 

4,550

2.1

Đại học chính quy

3,000

2,100

900

– Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013
(Theo lịch thi chung của Bộ GD&ĐT)
– Tháng 9/2013: xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

 

420

150

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

 

180

100

Công nghệ thông tin

D480201

 

450

200

Công nghệ đa phương tiện

D480203

 

200

80

An toàn thông tin

D480202

 

150

0

Quản trị kinh doanh

D340101

 

250

140

Kế toán

D340301

 

250

150

Marketing

D340115

 

200

80

2.2

Cao đẳng chính quy

750

550

200

– Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013
(Theo lịch thi chung của Bộ GD&ĐT)
– Tháng 9/2013: xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

 

150

50

Công nghệ thông tin

C480201

 

150

50

Quản trị kinh doanh

C340101

 

100

50

Kế toán

C340301

 

150

50

2.2

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

600

400

200

– Thi tuyển sinh 02 đợt/năm;
– Đợt 1: tháng 7/2013;
– Đợt 2: tháng 10/2013

2.3

Văn bằng 2

200

100

100

B.

Đào tạo cấp bằng VHVL (Đại học VLVH, Liên thông, Văn bằng 2)

 

1,500

1,000

500

– Tuyển sinh 02 đợt/năm

C.

Đại học theo hình thức GDTX

 

1,100

750

350

– Xét tuyển liên tục trong năm

D.

Cao đẳng nghề

 

1,600

600

1,000

– Xét tuyển liên tục trong năm