1 / 2
2 / 2

Điểm trúng tuyển và một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Liên thông đợt 2-2010

Đại học - Cao đẳng — vào December 28, 2010 lúc 8:33 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh điểm trúng tuyển và một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 2 – 2010..