1 / 2
2 / 2

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào September 15, 2010 lúc 8:32 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010:
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 14 tháng 9 năm 2010,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 của Học viện như sau:

1. Cơ sở phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) – Km10 đường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

2. Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS) – Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh

Học viện sẽ gửi giấy báo trúng tuyển theo địa chỉ liên hệ ghi tại hồ sơ ĐKXT nguyện vọng 2 của thí sinh theo đường bưu điện.

3. Thời gian và thủ tục nhập học:
3.1. Thời gian nhập học:
– Hệ đại học: Ngày 25/09/2010
– Hệ cao đẳng: Ngày 02/10/2010
3.2. Địa điểm nhập học:

– Phía Bắc (BVH): Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

– Phía Nam (BVS): Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở Tp. Hồ
Chí Minh – Đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.