1 / 2
2 / 2

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2011

Đại học - Cao đẳng — vào August 13, 2011 lúc 10:19 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh chính thức thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2011 của Học viện Cơ sở như sau:

HỆ ĐẠI HỌC:

 

HỆ CAO ĐẲNG: