1 / 2
2 / 2

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng chính quy các năm từ 2010 – 2012

Đại học - Cao đẳng, Thông tin tham khảo — vào February 5, 2013 lúc 2:48 pm

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – MÃ TRƯỜNG: BVS

 ĐIỂM CHUẨN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2010, 2011 VÀ 2012

NGÀNH

NĂM 2010

NĂM 2011

NĂM 2012

NĂM 2013

Điểm được cấp học bổng

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NV2

Điểm được cấp học bổng

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NV2

Điểm được cấp học bổng

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NVBS

Khối thi

Chỉ tiêu

KT điện tử, truyền thông

(Mã ngành: D520207)

18,0

14,0

15,0

21,0

15,0

15,0

20,5

14,0

14,0

A, A1

150

CNKT điện, điện tử

(Mã ngành: D510301)

16,0

13.5

13.5

20.5

14,0

14,0

20,5

14,0

13,5

A, A1

100

Công nghệ thông tin

(Mã ngành: D480201)

17,0

14,0

14.5

21,0

15,0

15,0

20,5

14,0

14,0

A, A1

150

Công nghệ đa phương tiện

(Mã ngành: D480203)

 

 

 

A, A1, D1

100

Quản trị kinh doanh

(Mã ngành: D340101)

17.5

14,0

16.5

20.5

14,0

16,0

20,5

14,0

15,5(A,A1)

17,0 (D1)

A, A1, D1

150

Marketing

(Mã ngành: D340115)

 

 

 

A, A1, D1

80

Kế toán

(Mã ngành: D340301)

16,0

14,0

16.5

21,0

14,0

16,0

20,5

14,0

15,5(A,A1)

17,0 (D1)

A, A1, D1

150

 

ĐIỂM CHUẨN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2010, 2011 VÀ 2012

NGÀNH

NĂM 2010

NĂM 2011

NĂM 2012

NĂM 2013

Điểm được cấp học bổng

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NV2

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NV2

Điểm trúng tuyển NV1

Điển trúng tuyển NVBS

Khối thi

Chỉ tiêu

KT điện tử, truyền thông

(Mã ngành: C510302)

11,0

10,0

11.5

10,0

11,0

10,0

11,0

A, A1

50

Công nghệ thông tin

(Mã ngành: C480201)

11,0

10,0

110

10,0

11,0

10,0

11,0

A, A1

50

Quản trị kinh doanh

(Mã ngành: C340101)

11,0

10,0

11.5

10,0

13,0

10,0(A,A1)

10,5(D1)

12,0(A,A1)

13,0(D1)

A, A1, D1

50

Kế toán

(Mã ngành: C340301)

 

Chỉ xét tuyển NV2

12.5

10,0(A,A1)

10,5(D1)

12,0(A,A1)

13,0(D1)

A, A1, D1

50