1 / 2
2 / 2

Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Đại học - Cao đẳng — vào August 16, 2010 lúc 10:18 pm

Các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học có thể tham khảo đề cương ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Theo Công văn số: 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đề cương