1 / 2
2 / 2

Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông đợt 2 năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào August 31, 2010 lúc 9:03 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đề cương ôn tập kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2010:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

  1. Ngành Công nghệ thông tin
  2. Ngành Quản trị kinh doanh
  3. Ngành Điện tử Viễn thông