1 / 2
2 / 2

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào September 7, 2010 lúc 8:40 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2010

 
Danh sách trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin
Danh sách trúng tuyển ngàn Điện tử viễn thông