1 / 2
2 / 2

Danh sách trúng tuyển hệ đại học hình thức giáo dục từ xa – đợt 2 năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào October 2, 2012 lúc 1:59 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012. Xem danh sách