1 / 2
2 / 2

Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2011

Đại học - Cao đẳng — vào October 27, 2011 lúc 3:28 pm

Bộ phận tuyển sinh xin thông báo danh sách phòng thi, số báo danh của các thí sinh đăng ký dự thi hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2011. Ngoài phàn số báo danh và phòng thi, các thí sinh xem kỹ các nội dung còn lại để đăng ký chỉnh sửa thông tin (nếu có sai lệch) trong buổi làm thủ tục dự thi (9h00’ ngày 28/10/2011).

Xem danh sách phòng thi