1 / 2
2 / 2

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 – Cơ sở Phía Nam

Đại học - Cao đẳng — vào October 5, 2012 lúc 3:45 pm

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 – Cơ sở Phía Nam

– Ngành Điện tử Viễn thông

– Ngành Công nghệ thông tin

– Ngành Quản trị kinh doanh