1 / 2
2 / 2

Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông đợt 1 năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào July 9, 2010 lúc 9:32 pm

THÔNG BÁO
V/v Nộp đơn xin chấm phúc khảo
Kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học
đợt 1 năm 2010

Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thí sinh nộp đơn xin chấm phúc khảo các môn trong kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2010 hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học như sau:

1/ Thời hạn nhận đơn:
Từ ngày 12/7/2010 đến ngày 26/7/2010 (15 ngày).
2/ Nơi nhận đơn:
Phòng Quản lý Đào tạo và Thông tin Tư liệu
Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP Hồ Chí Minh
(11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
– Điện thoại: (08) 38295092 – 38297220)
3/ Hồ sơ xin chấm phúc khảo gồm có:
1. Đơn xin chấm phúc khảo
(theo mẫu, download từ website http:/www.ptithcm.edu.vn
hoặc nhận tại nơi nhận đơn phúc khảo)
2. Một phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.
4/ Lệ phí xin chấm phúc khảo: 25.000 đồng/môn.

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

TS.Lê Quốc Cường

———————————————————-
Mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 1 năm 2010 Download
———————————————————-
Điểm thi kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 1 năm 2010 Download