1 / 2
2 / 2

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Đại học - Cao đẳng — vào September 23, 2010 lúc 5:20 pm

Một số giấy tờ cần thiết khi nhập học

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 – ĐẠI HỌC

Kỹ thuật Điện tử viễn thông (101)
Kỹ thuật Điện – Điện tử (102)
Công nghệ thông tin (104)
Quản trị kinh doanh (401)
Kế toán (402)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 – CAO ĐẲNG
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (C65)
Công nghệ thông tin (C66)
Quản trị kinh doanh (C67)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 – ĐẠI HỌC

Kỹ thuật Điện tử viễn thông (101)
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (102)
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (104)
Quản trị kinh doanh (401)
Kế toán (402)
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 – CAO ĐẲNG
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (C65)
Công nghệ thông tin (C66)
Quản trị kinh doanh (C67)

 

Hệ Cao đẳng nhập học vào ngày 07-08/10/2010