1 / 2
2 / 2

Thông báo kết quả thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào November 14, 2012 lúc 2:26 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012 kết quả thi tuyển sinh như sau:

-Cơ sở đào tạo phía Bắc (Chi tiết)

-Cơ sở đào tạo phía Nam (Chi tiết)
– Học viện nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/11/2012 đến hết ngày 28/11/2012. Mẫu đơn phúc khảo