1 / 2
2 / 2

Bổ sung thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2016

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 12, 2016 lúc 3:18 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo:

Quyết định Bổ sung thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016.

Quyết định và danh sách theo file đính kèm:  Quyết định và danh sách thí sinh miễn thi Tiếng Anh bổ sung