1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào May 25, 2016 lúc 9:30 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016