Đảng Ủy HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


Đảng Ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 028.37306600
Fax: 028.37306600

1. Đ/C Phạm Hoài Nam
Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

2. Đ/C Tân Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

3. Đ/C Đinh Duy Linh
Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

4. Đ/C Nguyễn Thanh Vân
Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

5. Đ/C Nguyễn Lương Nhật
Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

6. Đ/C Trương Đức Nga
Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

7. Đ/C Lê Quang Phú
Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh