1 / 2
2 / 2

Viễn thông Đăklăk, Đăk Nông tuyển dụng

Tin tuyển dụng — vào January 7, 2009 lúc 4:00 pm

VIỄN THÔNG ĐĂKLĂK, ĐẮK NÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


STT Vị trí – Mô tả công việc chính Yêu cầu trình độ, năng lực Đối tượng ưu tiên Nơi làm việc
1 02 chuyên viên Marketing chịu trách nhiệm:

– Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch Marketing, kế hoạch truyền thông ngắn hạn và dài hạn.

– Nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường và chính sách chăm sóc khách hàng

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (chính quy) loại trung bình khá trở lên học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (chính quy) loại trung bình khá trở lên

Nam, học lực khá trở lên, có kinh nghiệm công tác.

Phòng KH-KD Viễn thông tỉnh.
2 05 chuyên viên kinh doanh chịu trách nhiệm:

– Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và trung hạn cấp Trung tâm.

– Phân tích kết quản hoạt động kinh doanh cấp Trung tâm

Tốt nghiệp ĐH ngành Quản trị kinh doanh chính quy. chấp nhận sự điều động phân công công tác của VTT Ứng viên có hộ khẩu tại Đắk Lăk, ĐắkNông Các TT viễn thông trực thuộc Viễn thông tỉnh.
3 05 kỹ sư Điện tử – viễn thông chịu trách nhiệm:

– Khai thác, lắp đặt, xử lý ứng cứu thiết bị mạng Viễn thông

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện tử viễn thông chính quy, chấp nhận sự điều động phân công công tác của VTT Ứng viên có hộ khẩu tại Đắk Lăk, ĐắkNông Các TT viễn thông trực thuộc Viễn thông tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại bảng tin Phòng Công tác HSSV (Tin Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp).

Liên hệ: Phòng Tổ chức – Lao động, Viễn thông Đăk Lăk – ĐắkNông

Điện thoại: (0500) 3858259, 3856666; 0913.435067.