1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017

Tin tuyển dụng — vào April 17, 2017 lúc 9:26 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng

– Giảng viên giảng dạy các nhóm môn: Điện – Điện tử, Điểu khiển – Tự động hóa, Xử lý tín hiệu và Truyền thông, Tiếng Anh, Toán học và ứng dụng, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, An toàn thông tin, Mỹ thuật, Thiết kế phát triển game, Viễn thông, Kế toán, Marketting

– Giảng viên kiêm Nghiên cứu viên lĩnh vực ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông)

2. Địa điểm làm việc tại Cơ sở đào tạo Tp.HCM,  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông:

– Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

– Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú,Quận 9, Tp.HCM

3.  Thông tin đối tượng tuyển dụng

3.1. Giảng viên

a. Mô tả công việc, nhiệm vụ

– Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; xây dựng giáo trình, bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên

– Giảng dạy, hướng dẫn tốt nghiệp, đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án chương trình đào tạo theo kế hoạch đào tạo

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học; tham gia triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về nhiệm vụ của giảng viên.

b. Vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

TT

Khoa         Đào tạo

Vị trí tuyển dụng:

Số lượng

Trình độ,      độ tuổi

Tiêu chuẩn, điều kiện          tuyển dụng

Chế độ            đãi ngộ

Chuyên môn

Ưu tiên

      1.

Khoa Kỹ thuật Điện tử 2

Điện – Điện tử; Điều khiển – Tự động hóa

03

– Tiến sĩ, nghiên cứu sinh-  Thạc sĩ tuổi dưới 40 – Được đào tạo chuyên ngành Điện tử, Điều khiển – Tự động hóa.- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp tại các trường Đại học có uy tín.- Có kinh nghiệp giảng dạy hoặc nghiên cứu về lĩnh vực Điện –Điện tử.

–  Được hưởng lương theo ngạch bậc của giảng viên và thu nhập theo quy định chung của Học viện Cơ sở;

– Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

– Được hưởng chế độ khuyến khích cho Tiến sỹ học nước ngoài về.

– Được hưởng chế độ khuyến khích giảng viên có bài báo,NCKH

– Được hưởng chế độ khuyến khích đối với giảng viên có trình độ chuyên môn cao (tiến sỹ), có công trình nghiên cứu khoa học và trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn của Học viện.

      2.

Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 Xử lý tín hiệu và truyền thông

02

– Tiến sĩ, nghiên cứu sinh- Thạc sĩ tuổi dưới 40 – Được đào tạo chuyên ngành Xử lý tín hiệu và truyền thông.- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương. – Tốt nghiệp tại các trường Đại học có uy tín.- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu về lĩnh vực Điện –Điện tử.
      3. Cơ bản 2 Tiếng Anh

02

– Thạc sỹ trở lên về lý luận giảng dạy Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tiếng Anh- Tuổi dưới 40 – Được đào tạo hệ Tiếng Anh chính quy.- Tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp ĐH chính quy loại giỏi.- Cựu học sinh chuyên Anh- Đào tạo hoặc làm việc tại nước nói tiếng Anh- Có kinh nghiệm giảng dạy
      4. Toán học và ứng dụng

04

– Thạc sĩ trở lên- Tuổi dưới 40 – Được đào tạo đúng ngành Toán.- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp ĐH chính quy loại giỏi.- Cựu học sinh chuyên Toán- Có kinh nghiệm giảng dạy
      5.  

 

 

 

 

Công nghệ Thông tin 2

Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin

02

– Tiến sĩ, nghiên cứu sinh.- Thạc sĩ tuổi dưới 40 – Được đào tạo ngành Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc Mạng và truyền dữ liệu.- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Cựu học sinh chuyên Toán, Tin- Tốt nghiệp đại học loại giỏi, trường đại học có uy tín.- Được đào tạo tại các nước phát triển.- Kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
      6. Công nghệ phần mềm

04

– Tiến sĩ, nghiên cứu sinh.- Thạc sĩ tuổi dưới 40 – Được đào tạo ngành công nghệ phần mềm hoặc khoa học máy tính- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương
      7. An toàn thông tin

02

– Tiến sĩ, nghiên cứu sinh.- Thạc sĩ tuổi dưới 40 – Được đào tạo ngành An toàn, an ninh thông tin.- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương
      8. Mỹ thuật

02

– Thạc sĩ trở lên – Được đào tạo ngành Mỹ thuật- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp tại các trường Đại học nước ngoài- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc chuyên môn- Có sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn đã được triển khai trên thực tế.
      9. Thiết kế phát triển game

02

– Thạc sĩ trở lên- Tuổi dưới 40 –   Được đào tạo thiết kế kịch bản game, Đồ hoạc Game, lập trình game.-   Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương
  10. Viễn thông 2 Kỹ thuật Viễn thông

04

– Tiến sĩ, nghiên cứu sinh, hoặc Đại học tốt nghiệp  loại giỏi của HVCNBCVT – Được đào tạo kỹ thuật Viễn thông- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp tại các Trường Đại học có uy tín.- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc chuyên môn.- Có thư giới thiệu và tiến cử của các nhà khoa học uy tín.
  11. Quản trị Kinh doanh 2 Kế toán

02

– Thạc sĩ trở lên – Được đào tạo đúng chuyên ngành kế toán- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp đại học loại giỏi, đúng chuyên ngành Kế toán- Có kinh nghiệm viết bài báo trên các tạp chí.- Có kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học- Được đào tạo tại nước ngoài

  12.

Marketing

02

– Thạc sĩ trở lên – Được đào tạo đúng chuyên ngành Marketing hoặc Quản trị Kinh doanh- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương – Tốt nghiệp đại học loại giỏi, đúng chuyên ngành Marketing hoặc Quản trị kinh doanh.- Có kinh nghiệm viết bài báo trên các tạp chí.- Có kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học.- Được đào tạo tại nước ngoài

3.2. Giảng viên kiêm nghiên cứu viên

a. Mô tả công việc, nhiệm vụ

–   Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, đặc biệt với nhiệm vụ giảng dạy: thực hiện tối đa 100%, tối thiểu 50% định mức giảng dạy quy định (270 giờ).

–   Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc dự án khoa học công nghệ: ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, giảng viên kiêm nghiên cứu viên sẽ làm việc giờ hành chính hoặc theo thời gian của dự án đối với những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các dự án khoa học công nghệ các cấp cho Học viện cơ sở.

b. Vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

TT

Vị trí tuyển dụng:

Số lượng

Trình độ,    độ tuổi

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng                 

Chế độ đãi ngộ

Chuyên môn

Ưu tiên

      1.

Giảng viên kiêm nghiên cứu viên 04 – Thạc sỹ trở lên về chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Viễn thông, Điện tử.- Tuổi dưới 35  – Am hiểu chuyên ngành trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, đa phương tiện, an toàn thông tin.- Có kỹ năng quản lý, tổ chức và thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc dự án ICT.- Được đào tạo chính quy ngành công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử.- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và thực hiện các dự án tại các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ, tổ chức kinh doanh, sản xuất trong hoặc ngoài nước trong lĩnh vực ICT (có công trình được công nhận bởi tổ chức uy tín) –  Tiến sĩ, nghiên cứu sinh-  Có thư giới thiệu và tiến cử của các nhà khoa học uy tín. Ngoài các chế độ đãi ngộ như giảng viên kể trên còn được hưởng các chế độ sau:-  Được thanh toán tiền giảng dạy đối với giờ giảng đã tham gia theo quy định.-  Được trả tiền thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hoặc dự án công nghệ theo hợp đồng.

 4. Hồ sơ dự tuyển :

– Đơn xin việc (bản viết tay trên 1 trang khổ A4)

– Bản tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm công tác

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6cm được chính quyền địa phương hoặc đơn vị đang công tác xác nhận (trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

– Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa theo quy định

– Bản sao (công chứng hoặc chứng thực): CMND, giấy khai sinh, hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm  các bậc từ bậc Đại học (trường hợp văn bằng đào tạo do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

– Lý lịch khoa học (nếu có)

– Các minh chứng nghiên cứu giảng dạy và nghiên cứu khoa học khác (nếu có)

– Các giấy tờ, hồ sơ (bản phôtô) liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện ưu tiên xét tuyển dụng (nếu có).

* Lưu ý: Học viện không trả lại hồ sơ nếu ứng viên không trúng tuyển.

5. Thời gian và hình thức tuyển dụng: xét tuyển theo 2 vòng:

– Vòng 1: Xét hồ sơ trên cơ sở: trình độ, kết quả/thành tích học tập/nghiên cứu, kinh nghiệm tích lũy ứng viên và sự phù hợp với ngành học, ngành đào tạo;

– Vòng 2: Các ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện sẽ được mời tham dự vòng kiểm tra, sát hạch gồm: phỏng vấn trao đổi, đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng sư phạm, giảng thử.

6. Thời gian, địa điểm và hình thức nộp hồ sơ

– Hình thức nộp: trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện. Đối với các ứng viên ở nước ngoài, có thể nộp bản scan hồ sơ xin việc qua địa chỉ email: tuyendung@ptithcm.edu.vn

– Địa chỉ nhận: phòng Tổ chức Hành chính, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM).

– Thời gian, thời hạn: từ ngày 05/04/2017 đến hết ngày 31/05/2017 (theo dấu bưu điện);

Chi tiết xin liên hệ: bà Nguyễn Thị Hương Trà, phòng Tổ chức Hành chính (SĐT: 0837.306.600).