1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển dụng giảng viên 2015

Tin tuyển dụng — vào July 21, 2015 lúc 2:17 pm

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


Số:               /TB-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng        năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển dụng giảng viên năm 2015

 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu làm việc tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh như sau:
1. Vị trí tuyển dụng

– Giảng viên cơ hữu thuộc các ngành: Tiếng Anh, Công nghệ đa phương tiện, Tài chính Kế toán (Địa chỉ làm việc tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh và Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

2. Nhu cầu tuyển dụng

TT

Lĩnh vực giảng dạy

Trình độ/ Độ tuổi

Tiêu chuẩn năng lực

Số lượng GV tuyển dụng

Chuyên môn

Ưu tiên

Công nghệ đa phương tiện

– Thạc sỹ (đúng chuyên ngành) trở lên
– Tuổi dưới 35
– Tốt nghiệp ĐH Chính quy đúng chuyên ngành loại Khá trở lên.
– Tiếng Anh nghe, nói tốt.

– Có nghiệp vụ sư phạm

– Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi.

– Cựu học sinh chuyên Toán/Tin.

– Tiến sỹ trở lên.

– Có kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc                 NCKH.
– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
– Học sau đại học tại các nước phát triển.

– Tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương.

 

Tài chính kế toán

– Thạc sỹ (đúng chuyên ngành) trở lên
– Tuổi dưới 35
– Tốt nghiệp ĐH Chính quy đúng chuyên ngành loại Khá trở lên.
– Tiếng Anh nghe, nói tốt.

– Có nghiệp vụ sư phạm

– Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi.

– Tiến sĩ trở lên.
– Có kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc NCKH.
– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
– Học sau đại học tại các nước phát triển.

– Tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương.

Tiếng Anh

– Thạc sĩ trở lên về lý luận giảng dạy Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Tiếng Anh
– Tuổi dưới 35.
– Tốt nghiệp ĐH Chính quy đúng chuyên ngành
– Có nghiệp vụ sư phạm
– Cựu học sinh chuyên Anh.
– Tốt nghiệp ĐH chính quy tiếng Anh loại giỏi.
– Đào tạo hoặc làm việc ở nước nói tiếng Anh.

– Có kinh nghiệm giảng dạy

TỔNG

07

3. Mô tả công việc:

– Tham gia giảng dạy, hướng dẫn tốt nghiệp, đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án, chương trình đào tạo theo kế hoạch đào tạo

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học

– Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của giảng viên.

4. Chế độ đãi ngộ

– Mức thu nhập được tính theo trình độ, khả năng cống hiến, đảm bảo tương xứng với năng lực cá nhân.

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, gắn kết giữa Đào tạo – Nghiên cứu – Chuyển giao công nghệ.

– Được tạo điều kiện ra nước ngoài hợp tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tối đa năng lực của bản thân và phát triển nghề nghiệp.

– Có cơ hội thăng tiến trong môi trường Giáo dục đào tạo của Học viện.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định trong bộ Luật Lao động Việt Nam và theo quy định của Học viện.

5. Tiêu chuẩn chung

– Có bằng thạc sĩ, Tiến sỹ trở lên (xem chi tiết), chuyên ngành và lĩnh vực phù hợp.

– Trình độ tiếng Anh đủ đáp ứng với nhu cầu của công việc.

– Có khả năng thuyết trình, giao tiếp và truyền đạt tốt.

– Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, yêu thích nghề sư phạm.

– Đủ sức khỏe và hình thức theo yêu cầu của nghề nghiệp.

6. Hình thức tuyển dụng

– Xét tuyển: Đối với các ứng viên có bằng Tiến sĩ và đáp ứng các yêu cầu của tuyển dụng.

– Thi tuyển chuyên môn và phỏng vấn: Đối với các đối tượng còn lại.

7. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin việc (bản viết tay); ghi rõ lĩnh vực giảng dạy và vị trí tuyển dụng.

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (4×6 cm) được chính quyền địa phương xác nhận (trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– Bản tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm công tác (CV).

– Lý lịch khoa học (nếu có).

– Bản sao (công chứng): CMND, giấy khai sinh, hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm; trường hợp văn bằng đào tạo do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo Dục và Đào tạo công nhận.

– Bằng khen, giấy khen và các giấy chứng nhận khác… (nếu có – bản sao).

8. Thời gian, địa điểm và hình thức nộp hồ sơ

a/ Nộp trực tiếp

–          Thời gian: từ ngày 20/7/2015 đến hết ngày 10/08/2015. (trong giờ hành chính).

–          Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính (TCHC), Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh: đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh hoặc Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

–          Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương Trà, phòng TCHC. Điện thoại: 0837.306.600

b/ Nộp qua đường Bưu điện chuyển phát nhanh

–          Thời gian: từ ngày 20/7/2015 đến hết ngày 10/08/2015. (theo dấu Bưu điện).

–          Địa chỉ người nhận: Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Phòng TCHC, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh hoặc Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0837.306.600.

Nơi nhận:

–    Các đơn vị trực thuộc (để biết);

–    Quản trị Website HVCS (để đăng tải);

–    Lưu VP, TCHC.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

TS. Tân Hạnh