1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Tin tuyển dụng — vào July 18, 2014 lúc 9:48 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.HCM tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng từ ngày 16/7/2014 cho đến khi có thông báo mới.