1 / 2
2 / 2

MISFIT’s Data Science Team tuyển kỹ sư phần mềm

Tin tuyển dụng — vào October 1, 2012 lúc 10:26 am

Misfit’s Data Science Team thông báo cần tuyển kỹ sư phần mềm để phát triển công cụ thao tác, quản lý dữ liệu. Bạn sẽ có cơ hội làm việc với những đồng nghiệp tài năng để xây dựng hệ thống tiên tiến phân tích và xử lý dữ liệu lớn.

Yêu cầu:
– Kỹ năng lập trình C hoặc Java hoặc Python
– Có kinh nghiệm Javascript và Lập trình web
– Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
– Có kiến thức ngôn ngữ máy-học hoặc xử lý tín hiệu là lợi thế

Lương: $700 – $1300/tháng + ưu đãi thêm khác
Hãy gửi CV của bạn tới email: people@misfitwearables.com