1 / 2
2 / 2

Chương trình đào tạo .NET & Sharepoint miễn phí tại CSC

Tin tuyển dụng — vào April 26, 2011 lúc 10:54 pm

Hiện tại, công ty CSC đang mở ra chương trình đào tạo .NET & Sharepoint miễn phí cho các bạn sinh viên năm tư của các trường Đại học. Các bạn sinh viên sau khi pass 2 vòng test sẽ bắt đầu học từ 30-May-2011, thời gian training kéo dài 7 tuần.