1 / 2
2 / 2

TRAO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tin tức - Sự kiện — vào November 14, 2016 lúc 10:45 am

– Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ của các đơn vị theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã công bố  Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý, Chánh văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi Lễ TS. Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thuý. Phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm, TS. Vũ Văn San đã nhấn mạnh việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Học viện cơ sở góp phần kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Cơ sở đào tạo của Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và hy vọng bà Nguyễn Thị Thuý sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần xây dựng Cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

– Trong niềm vinh dự và cũng đầy trách nhiệm khi được nhận Quyết định bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Thuý đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hứa sẽ phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn luôn đoàn kết, sát cánh cùng Lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính, Lãnh đạo Học viện Cơ sở và Lãnh đạo Học viện xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển và bền vững.

– Có mặt tại buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm, TS. Tân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trao hoa chúc mừng tân Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Học viện cơ sở.

 

Trao quyết định bổ nhiệm & tăng hoa cho cán bộ