1 / 2
2 / 2

Tốt nghiệp Đại học Chính Quy khóa 2004 – 2009 môn Khoa học Mác – Lê Nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tin tức - Sự kiện — vào November 25, 2008 lúc 7:51 am

Ngày 25/11/2008, Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2008 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 2004-2009, tham dự buổi thi có 212 thí sinh của các lớp Đại học chính quy khoá 2004-2009 và Sinh viên các khoá trước thi trả nợ, buổi thi tổ chức đúng ngày giờ như kế hoạch và diễn ra nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Theo đúng kế hoạch từ đầu khoá học, sinh viên Đại học chính quy khoá 2004-2009 sẽ tiến hành bảo vệ Đồ án, Khoá luận tốt nghiệp từ ngày 08/12/2008 đên ngày 12/12/2008.
Phòng đào tạo