1 / 2
2 / 2

Thi học kì lớp văn bằng 2 liên kết đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên Tĩnh An Giang

Tin tức - Sự kiện — vào January 12, 2009 lúc 9:45 am

Ngày 11/01/2009 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang, phòng QLĐT&TTTL Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang đã tiến hành kỳ thi hết Học phần đợt I thuộc Học kỳ bổ túc cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh đào tạo Đại học Văn bằng 2 niên khoá 2008-2010, tham dự có 89 sinh viên thi ba môn, ba buổi thi diễn ra rất nghiêm túc, sinh viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và đa số làm bài rất tốt. Theo quy định các sinh viên này còn phải tiếp tục học và thi ba môn trong Học kỳ bổ túc và sau đó mới được tham dự chương trình đào tạo chính thức ngành Quản trị Kinh doanh.


Sinh viên Văn bằng 2 đang làm bài thi học kì 1 – tại TTGDTX An Giang

Tin , Ảnh : Phòng QLĐT&TTTL